Képekben üzenő energiák - a szimbólumok

Kategória: Feng Shuink 2014. február 08., szombat 21:14

Túlzás nélkül állítható, hogy a szimbólumok körbevesznek minket. Ne csak a békejelre, a keresztre, a Dávid-csillagra gondoljuk, hiszen szimbolikus értelmet hordoz több szám, a színek, betűk, állatok, növények, geometriai alakzatok.
Jelképek sokasága vesz minket körbe, csak lehet, hogy nem ismerjük fel őket. Írássorozatunkban a szimbólumokat kívánjuk közelebb hozni, de természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen a szimbólumok rendkívüli sokaságára és sokszínűségére utal az is, hogy több tudományág is foglalkozik vele - a mítoszkutatás, vallástörténet, művészettörténet, néprajztudomány, irodalomtudomány, pszichológia, kulturális antropológia.
Vannak könnyen érthető szimbólumok, olyanok is, melyek elvonatkoztatást igényelnek, de olyanok is, melyek megértéséhez beavatás szükséges.

Szimbolumok altalanos0

A régi korok emberei a jelképrendszereket jól ismerték, tudatosan kihasználták. Napjainkban is számos területen jelen vannak (pl. logók, vallási, politikai jelképek, vagy akár a nyelvünk), de kevés kivételtől eltekintve csak spontán alkalmazzuk őket, vagy művészeti alkotások által kapnak helyet.


A divat a szimbólumok használatánál is tetten érhető. Egyeseket úgy emelnek fel, hogy valódi jelentésükről keveset tudnak. Emlékszünk még, amikor minden ruhadarabon, valamennyi kiegészítőn csontok és halálfejek néztek ránk? Sok helyen megfigyelhető például az ősi kínai jin-jang, de mondanivalóját nem feltétlenül ismerik azok, akik viselik. Viszont érdemes figyelembe venni a szakértőknek azt az állítását, miszerint a szimbólumok akkor is hatnak ránk, ha jelentésükkel nem vagyunk tisztában. Tudatos alkalmazásukkal teremtő erejüket kiválóan kiaknázhatjuk, ugyanis ne tévesszük szem elől, hogy a szimbólumok energiát, rezgést képviselnek.

 

Hogyan is hatnak a szimbólumok?


Egyre többen ismerik el, és alkalmazzák mindennapjaikban a gondolat teremtő erejét. A teremtés ugyanis a gondolattal indul, majd folytatódik a szóval. A jelkép összetettebb a szónál, mert több szóval leírható dolgot jelöl. Így ha a szavak teremtenek, akkor a jelképek koncentrált erővel képesek erre.
A szimbólumok energiát képviselnek, egy-egy szimbólum jelentését ismerve és tudatosan felhasználva energiáit megsokszorozhatjuk teremtésünk sikerét.

 

A szimbólum szó a görög "szümbolon" szóból ered, jelentése: összevetés, összehasonlítás, egybeesés, használják "melléállítás", "ráismerési jel" eredettel is.

A jelképben két egyenrangú elem egységben teljesedik ki. Az egyik elem érzékelhető, konkrét - ez a jelölő. A másik, a jelölt, kevésbé konkretizálható, eszmei elem. A látható, konkrét kép mögöttes, rejtett, akár misztikus jelentéstartalmat hordoz. A szimbólumok többrétegű jelentéstartalmat hordoznak, befogadásuk aktív módon történik. Az ember a maga alkotta szimbólumokban fogalmazza meg a világhoz és a másik emberhez fűződő viszonyát. Ezért a szimbólumok emberközpontúak. Ameddig az emberiség csak a mítoszokkal tudta megmagyarázni a világ és az ember mibenlétét, addig a szimbólumok fejezték ki az összes emberi viszonyrendszert.

 

A szimbólumok, jelképek szinte minden kultúrában megtalálhatóak. Hatással vannak az érzéseinkre, tudatalattinkra, befolyásolják személyiségünket.
Vannak olyan szimbólumok, melyeket nehéz értelmezni, főként a non-ikonikus, nem képszerű szimbólumok (pl. geometrikus jelek), melyeket az őket megalkotó kultúra ismeretében tudunk értelmezni. A képszerű, ikonikus jelek értelmezése gyakran kézenfekvő.

 

Szimbolumok altalanos1
A szimbólumok elvezetnek minket saját, és valamennyi emberi kultúra megismeréséhez. Talán nem meglepő, hogy a természeti jelenségek szinte minden népnél ugyanazt jelentik: az éghez a menny, istenség-jelenségek kapcsolódnak, a sötétség pedig valamennyi kultúrában a pusztulással, halállal azonosul. Ugyanilyen elterjedt, hogy a madárszimbólumok már az ősi korok óta lélekszimbólumok (pl. egyiptomi madár, vagy a Szentlélek-galamb). A fény-világosság és a sötétség párosa a legtöbb vallásban megjelenik (pl. Buddha, Jézus, Mohamed tanításaiban).


Ugyanaz a szimbólum kultúránként hordozhat eltérő jelentést is. A különböző kultúrák egymásra hatása miatt a szimbólumok jelentése megváltozhat, a hagyományos elemek idővel más tartalommal töltődnek fel.
Több, eredetileg szakrális jellegű szimbólum idővel elvesztette vallási jellegét, de használjuk őket továbbra is.

A hagyomány és az egyedi képalkotás egybefonódása mindenhol tetten érhető.
A jelképek hagyományozódnak, azaz az egyén a közösségben először csak passzívan ismerkedik meg a szimbólumokkal, majd idővel egyre aktívabban viszonyul hozzájuk.

Szimbolumok altalanos2

 

Meddig lesznek szimbólumok?


C. G. Jung véleménye szerint a tudományok fejlődésével az ember számára elveszlik a szimbolikus kapcsolatból származó rejtett érzelmi energia. Azonban erre nem került sor, nem indultak hanyatlásnak a szimbólumokat alkotó és használó művészetek. Bármennyire is bővülnek a tudományos bizonyítékokon alapuló természettudományos és természetfilozófiai tételek, az emberek továbbra is jelképekkel fejezik ki a világhoz fűződő kapcsolataikat.

 

A szimbólumok lelkünk titkos kódjai, melyek képekben üzennek nekünk. Következő írásunkban a szerencseszimbólumokat mutatjuk be.

Folytatjuk

Utoljára frissítve: 2015. január 23., péntek 12:43
2018. január 19. Péntek
Sára, Márió

Aktuális kérdés

Hogyan tetszik az oldalunk?
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
Összes szavazat:
Első szavazat:
Utolsó szavazat:
 
Powered by Sexy Polling
 

Életmód