Színek mint szimbólumok

Kategória: Feng Shuink 2015. január 07., szerda 20:16

Mindannyian szembesültünk már azzal, hogy a színek milyen komoly hatással vannak érzéseinkre, mindennapjainkra. Gondoljunk csak arra, milyen jó érzés tavasszal az éledő természet zöldjében sétálni, lelkiállapotunknak megfelelően milyen színű ruhákat viselünk szívesen, a helyiségek falainak színe mit vált ki belőlünk.

szinszimbolumok1.1
„Általában a szín olyan erő, mely közvetlenül hat a lélekre. A szín a billentyűzet, a szemek a kalapácsok, a lélek a zongora a húrokkal. A művész a kéz, amely játszik. Megérinti az egyik vagy másik billentyűt, és megrezegteti a lelket."
(Wassily Kandinsky)


A sort még hosszasan sorolhatnánk, hiszen tudatosan, vagy tudattalanul, de a színek meghatározóak az életünkben. A színgyógyászat, a chromoterápia pedig egyenesen arra az észrevételre épít, hogy a környezetünkben lévő színek lelki állapotunkat és fiziológiai folyamatainkat, s ezáltal egészségi állapotunkat is képesek befolyásolni.


A színekhez a különböző kultúrák más-más jelenségeket kapcsoltak. Egyiptomban a kék az istenek, a piros az ellenség, a zöld az élet, a fehér az alvilág, újjászületés színe volt. Indiában a színek megkülönböztették a kasztokat: a bráhmanoké volt a fehér, a ksatrijáké a vörös, a vaisáké a sárga, a súdráké a fehér. Perzsiában is különböző színek jelölték a rendeket: a papoké volt a fehér, a harcosoké a piros, vagy a színes, a földműveseké és állattenyésztőké pedig a sötétkék.


A keresztény hagyományban szintén kiemelt helyet kaptak a színek. A katedrálisok színes üvegablakai az isteni sugárzást jelenítették meg. V. Pius és III. Ince pápa pedig meghatározták a liturgikus színeket az egyházi ruhákat és oltárdíszítéseket illetően. Fehéret írtak elő az Úr, Szűz Mária és nem vértanú szentek ünnepére, pirosat húsvétra és az azt követő hétre, illetve a mártírok ünnepére, zöldet vásár- és ünnepnapokra, ibolyakéket a böjti időszakra és adventre, feketét nagypéntekre és gyászmisére.


A nyugati egyházművészetben a piros az Atyára, a kék Krisztusra, a zöld a Szentlélekre utal, a három szín együtt a Szentháromságot jelképezi.
A versek és dalok sokszor beszélnek a színszimbólumok nyelvén, mivel azok tömören képesek kifejezni akár egész gondolatköröket is. Sokszor nehéz pontosan feloldani, hogy milyen mögöttes tartalmat akart kifejezni a szerző, hiszen a színekhez mindannyian rendelünk saját asszociációkat. És akkor még nem esett szó a képzőművészetekről, melyek nem csak szólnak a színekről, hanem megelevenítik, láthatóvá is teszik.

Nem ok nélkül mondjuk azt egyes emberekre, hogy sokszínűek, mások pedig azt, hogy kétszínűek...


Nézzünk néhány színt, milyen jelentéseket hordoznak szimbólumként!

 

 

 

Ezüst

szinszimbolumok1.ezust
„Soha senkinek se engedd,
Hogy megnyirbálja
Arany álmaid ezüst szárnyait."
(Sri Chinmoy)


Ez a nemesfém színe és fényes volta miatt általában a tisztaság, őszinteség, hűség kifejezője.
Gyakran az elme tudat alatti, ösztönös részét, az álmokat és a rejtett érzelmeket jelképezi.
Az egyiptomiak szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak, Kínában a legértékesebb fémnek tartották.
A kereszténységben Júdás árulására utal, arra a harminc ezüstre, amit Jézus elárulásáért kapott. Gyakran az arany a Nap és Jézus, az ezüst a Hold és Szűz Mária jelképe.
Az asztrológiában a fémek és a bolygók egymásnak megfelelve rendszert alkotnak, és az ezüst a Holdhoz kapcsolódik, állatövi jegye a Rák csillagkép.
Az arany gyakran a királyok féme, a királynőké pedig az ezüst.
Az ezüst Hold fontos szerepet kap a mitológiában, a tudat és a szellem titokzatos, rejtett erőire is utal.

 

 

 

Fehér

szinszimbolumok1.feher
Meghalnánk, mondván:
"Bűn és szenny az élet,
Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek."
(Ady Endre)


A fehér leggyakrabban a fény, tisztaság, transzcendencia, tökéletesség, egyszerűség jelképe. Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
A fehér fény a szivárvány hét színéből áll össze, így a teljességet és a spirituális tisztaságot jelképezi.
Kiemeli az élet dualitását: jelentheti az életet és a szeretetet, de a halált és a gyászt is. Kifejezi a többi szín hiányát és összességét is.
Gyakori szín a vallásokban: Zeusz/Juppiter gyakran fehér hattyú képében jelent meg, Buddha születését fehér elefánt jelezte, a Szentlélek pedig sokszor fehér galambként kerül ábrázolásra. A kereszténységben az öröm, vigasság hordozója is, a szentséghez, Istenhez tartozó szín.
Sokszor a halálhoz kapcsolódó rituális tárgyak színe (pl.: halotti lepel, gyertya), ezért kapcsolódik az elmúláshoz is. Kínában kifejezetten a gyász színe, de a fehér virág a gyermekáldást jelzi, a fehér tigris az érett életkorra utal.
A hinduizmusban a kozmikus tojás színe, ami az állandóság és az örökkévalóság megvalósulását jelenti.
Az antikvitásban a fehér tóga a biztonság, a felelősségtudat, a hatalom szimbóluma volt.
Az ókori Athénban a bírák fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett, ezért az ártatlanság jelképe is.
A fehér ruha gyakran a tisztaságot, a szüzességet, a lélek anyag feletti győzelmét jelképezi (ezért fehér a mennyasszony, a novíciák és az elsőáldozók ruhájának színe is). A pápa ruhája azért fehér, mert ő az univerzalizmus képviselője, ahogyan a fehér minden szín összessége.
A fehér zászló a béke, jóakarat szimbóluma.
Utalhat a hidegre, hóra is.

 

 

 

Fekete

 

szinszimbolumok1.fekete

„A nyitott sír felett
lomha fekete varjú száll.
Két szárnycsapás közt rám mered
a dermesztő Szabály. (...)

 

De törvény,
hogy a halál csak az élőnek fájjon:
remegjek - gyászod örvén -
önnön tragédiámon."
(Pákolitz István)


A fekete gyakran visszatérő divatszín, sokan viselik, ezért érdemes megnézni, hogy mit jelképez.
A fekete szín általában az ősi sötétség, káosz, éjszaka, titokzatos mélység, világűr szimbóluma. Gyakran a halál, szégyen, lemondás, bánat, gyász jelképe. Sokszor a gonosz erők színe.
Az ókorban az Alvilág isteneihez kapcsolták, az áldozataik színe is fekete volt (az Olümposzon lakó isteneknek fehéret áldoztak).
A zsidó hagyományban a királyság jelképe.
A kereszténységben a halál, gyász, bűn, bűnhődés, Pokol színe. A Sátán különböző fekete állatokban ölt testet (pl. kutya, macska, kecskebak).Kifejezi a világtól, élettől való elfordulást, alázatot is, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruhája fekete.
A XX. századi irodalomban a fekete a személytelenség, az abszolút passzivitás, a nihil szimbóluma volt.
Érdekes, hogy a fekete szín negatív értelmezése hiányzik a sötét bőrű népeknél.

 

 

 

Zöld

szinszimbolumok1.zold
„A régi boldogság helyét halott csend vette át. De nézd csak, amott zöld hajtás ütötte fel a fejét a romok között... az új, jobb élet kezdetének jele."
(Pam Brown)


Ahogyan a növényszimbolikával foglalkozó részben már említettük, a zöld főként a tavasz, a természet megújhodásának, a növekvő életnek a kifejezője.
A spektrum közepén található, a harmóniához, az egyensúlyi állapothoz kötődik.
Rendkívül sok jelentést hordoz: fiatalság, remény, boldogság, ugyanakkor: változás, átmenetiség, féltékenység színe is.
Lehet az élet és a halál színe is, égi és földi, meleg és hideg keveréke.
A „zöldfülű" jelzőben a tapasztalatlanságra, éretlenségre utal.
Egyiptomban Ozirisz „a nagy Zöld" jelzőt viselte.
Tibeti ábrázolásokon Buddha alakját zöld glória vagy mandorla övezi, a bölcsesség és a remény kifejezéseként.
A keresztény vallásban sokrétű a jelentése: halhatatlanság, feltámadás, felkenés, Szentlélek. Isten szerettei, kiválasztottai a „zöld olajfák". Kapcsolódik a vízkereszt ünnepéhez is.
Az ezotériában a legfőbb életerő, a titkok titkának a színe.
A zöld szín meditáció alkalmával segíti az új lehetőségek megtalálását, a személyes fejlődés elérését.
Természetgyógyászok szerint teltségérzetet ad, megnyugtatja a vért, élénkíti az idegrendszert. Nyugtatja a szemet, a tudatot, az érzelmeket. Fokozza az izom- és szövetgyarapodást, de megakadályozza a túlburjánzó sejtnövekedést. Segíti a vér- és keringési rendszer működését, fertőtlenítő hatása van és jó kimerültség ellen.
Szélsőséges állapotokban különösen jó hatással rendelkezik.

 

 

 

Kék

szinszimbolumok1.kek
„Amikor az ember a Földet csak egy kék pontnak látja a végtelen világegyetemben, elgondolkodik a teremtés rejtelmein. Ilyenkor érzem, hogy mindnyájan egy világméretű rendszer része vagyunk, ahol minden egyformán fontos, minden összefügg, és mindennek értelme van!"
(Bill Watterson)


A kék a spektrum hideg végénél található. A természetben ez a végtelen színe.
Általában az égbolthoz és a tengerhez kötjük.
A megfoghatatlanság, a transzcendencia szimbóluma.
Kapcsolódhat az intellektushoz, az elmélkedéshez, a megnyugváshoz, de a képzelet és a szürrealitás világához is.
Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ilyen értelemben a földi szenvedélyeket jelző piros vagy vörös ellentéte.
Az ókori Egyiptomban a mennyország képmásaként tisztelték a mélykék, néha arannyal pettyezett lapis lazuri nevű ásványt. Sok orosz ortodox templomot aranyozott kék kupola díszít.
A világi uralkodók ezt a színt alkalmazva hatalmuk égi eredetére utaltak.
A britek csata előtt kékre festették magukat, hogy félelmetesebbnek, harciasabbnak tűnjenek.
A keresztény szimbolikában általában az angyalok és Szűz Mária színe.
A romantika korában az Eszmény, az emberi vágyak szimbóluma.
Meditáció során ez a szín segíti az ellazulást, a harmonikus és békés tudatállapot elérését.
Érzelmileg a kéket a szomorúsággal, a depresszióval szokták kapcsolatba hozni. Természetgyógyászok szerint megnyugtató hatással van mindenfajta izgalmi állapotban, segíthet a gennyes állapotokon. Állítólag csökkenti az étvágyat, hatékonyan alkalmazható a fogyókúra során.

 

Következő írásunkban a sárga, narancs, piros/vörös, bíbor és lila színek szimbolikus jelentéseit tekintjük át.

Folytatjuk

Utoljára frissítve: 2015. január 23., péntek 12:32
2018. január 19. Péntek
Sára, Márió

Aktuális kérdés

Hogyan tetszik az oldalunk?
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
Összes szavazat:
Első szavazat:
Utolsó szavazat:
 
Powered by Sexy Polling
 

Életmód