Szerencsére fel!

Kategória: Feng Shuink 2016. december 27., kedd 17:49

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a szerencse az élet azon kevés jelenségei közé tartozik, amit mindig örömmel fogadunk. Talán csak a színészek nem örülnek a szerencsekívánságoknak. Életünk minden pillanatában jól jön, áthatja mindennapjainkat (pl. amikor visszamegyünk otthon hagyott tárgyainkért, szinte gondolkodás nélkül leülünk), köszönéseinket („van vagy volt szerencsém; legyen máskor is szerencsém”; találkozásnál a kihez van szerencsém?, vagy a „minek köszönhetem a szerencsét?”), kifejezéseinket (a szerencsés emberre mondják, hogy mázlista, ördöge van; sikeres, burokban vagy jó órában született; megfogta az Isten lábát; jól imádkozott; a varjú is neki károg; almát szed a száraz fáról; elkapta a szürke ló farkát; még az ökre is borjadzik; ha szarba markol, az is arannyá válik a kezében; az istennyila is csak mellette csap le).
Sokat foglalkoztunk már a témával, érintettük állatszimbólumokról, növény-szimbólumokról szóló írásainkban, illetve teljes írást szenteltünk a szerencse szimbólumoknak. Azonban Fortuna mindig jöhet, főként év végén és egy új év elején, így hát szilveszterre hangolódva különböző népek szerencsehozó, illetve balszerencsét vonzó hiedelmeiből és szokásaiból válogattunk egy csokorra valót.

 

Szerencse1


A világ emlősei a szerencse szolgálatában:


Állítólag a delfin látványa a jó szerencse jöttére utal.
Az indiaiak körében egyik legszerencsésebb ómen, ha meglátnak egy elefántot, ugyanis az elefánt Ganésa istent, a jó szerencsét, és az akadályok leküzdését reprezentálja. Az elefántfejű Ganésa, az indiaiak legszimpatikusabb és legnépszerűbb istensége. Ganésát elefántfejjel, emberi törzzsel, gömbölyű, nagy hassal, négy karral és egyetlen agyarral ábrázolják. Hiányzó másik agyaráról azt mondják, hogy egy párharc során vagy verekedés közben veszítette el.
Az elefántról készített képek, szobrok, fényképek stb. szerencsét hoznak, de csak akkor, ha az ajtóval szemközt helyezik el őket.
Bármely lóval kapcsolatos álom nagyon szerencsés.
A babonások szerint magányos rókát látni, jó szerencsét jelent, több róka látványa viszont a balszerencse jele.

 

Madarak mint a szerencse eszközei:


A népi megfigyelés szerint az északról ide költöző madarak tragédiát jelentenek; a délről jövők jó termést hoznak; a nyugatról hozzánk látogatók jó szerencsét; a keletről érkező madarak szép szerelmet ígérnek.
Akinek madárürülék hull a fejére, szerencsében reménykedhet, és valószínűleg pénzt fog kapni.
A fecske a gólyához hasonlóan, szerencsét és boldogságot hozó madár. Azt mondják, akiknek ereszük alatt fecske fészkel, szerencsések lesznek. Ha beteg ember házába száll a fecske, gyógyulást, ha a fiatal házasokéba, boldogságot jelent. Balszerencsés jelnek minősül, a többi állathoz hasonlóan, egy fecske elpusztítása. Az arab világban elterjedt volt az a meggyőződés, hogy a gólyák olyan halott muszlimok lelkei, akik életük során nem tudtak elmenni Mekkába, ezért ezt az utat madárként kell megtenniük. Ezért tisztelik a muszlimok annyira ezt a madarat, és tekintik az emberöléssel azonos súlyú bűnnek a gólya elpusztítását.

 

Szerencse2


Egyéb repülő lények:


A katicabogarat Európa szerte szerencsét hozó kis lénynek tartják. Különösen annak lesz szerencséje, akire rászáll. A kézre szálló katicabogár jó időt jelez. Ha a katica egy lány orrára száll, akkor bizonyos lehet abban, hogy hamarosan férjhez megy.
Ha méh repül be a lakásba, hamarosan látogató érkezik. A méh megölésével balszerencsét hoz az ember magára, jobb esetben egy kellemetlen látogatója lesz.
Az oroszoknál, ha egy légy repül a levesbe, ajándékot vagy élvezetet jelent, de az is jó szerencsével kecsegtet, ha összetörik a tál.
A babonás néphit úgy tartja, hogy egész évben szerencsés lesz, aki tavasszal először fehér pillangót pillant meg. Ugyanakkor baljós jel, ha az év első pillangója barna, az éjszakai pillangó pedig a közeli halál jöttére figyelmeztet. Pillangót meglátni a házban viszont jó ómen, hasonlóan a virágok közt röpdöső pillangó is pozitív jelentésű, mert vagyonosodást és jólétet jelez. Ha egyszerre három pillangót lát az ember, háromszoros szerencsét, egy másik elképzelés szerint épp az ellenkezőjét, háromszoros szerencsétlenséget jelent.

 

Békák, halak és pók(hálók):


A néphit szerint távol tartja a gonoszt, ha szárított békát, vörös- vagy fokhagymát, nadragulyát, vagy pedig vörös posztódarabkát rejtenek az ajtó alá, nem érheti ekkor szerencsétlenség, betegség, rontás vagy halál a házat, s éjjel a boszorkány se tud bejutni.


A finnek megkülönböztetnek fehér és fekete békát, szerintük a fehér béka szerencsét hoz, a fekete béka bajt okoz. A magyarok szerint a béka jó ómen, ha beugrik a ház ajtaján, ugyanakkor nem szabad eltaposni, mert balszerencsét jelent, ráadásul az éjszaka során, az illető hasára mászhat egy másik béka.

A horgászok szerint az első halat, melyet kifogtak, vissza kell dobni, ezután a horgászás egész nap szerencsés lesz, ellenkező esetben, a fordítottja igaz. Aki megszámlálja a megfogott halakat, aznap nem fog többet.
Nemcsak a pók megölése, hanem a pókháló szétszakítása is szerencsétlenséget jelöl. A pók Kínában mindig szerencsés előjelnek számított. A hálójából leereszkedő pókról azt tartották, hogy égből hozza a jó szerencsét.

 

Szerencse3

 

Növények és a szerencse:


A tölgyfa, az erőt, a szerencsét, az egészséget sugározza.
A makkról feltételezik, ha egy szem makkot hord magánál az ember, akkor mázlista lesz. Egy másik változat szerint csak az öreg tölgyfa makkjai hoznak szerencsét. Ha az ember ilyenből hármat, ötöt, hetet vagy kilencet hord a zsebeiben, nemcsak szerencsés lesz, hanem hosszú életű is. Kilencnél több szem makkot azonban nem ajánlatos zsebre vágni, mert a szerencsetündér kapzsinak tekinti az illetőt és megbünteti érte.
A fokhagymát a kínaiak szerencsenövénynek tekintették, és hatásos ellenméregnek vélték mindenféle mérgezés esetén, valamint fertőtlenítéshez is használták.
A kertben növő napraforgó jó szerencsét hoz a kertésznek.

 


Lábak és szerencse:


Az angolszászok a lábakat, és a cipőket a jó szerencsével társították, különösen az öreg cipőknek volt nagy becsülete. Számos elképzelés született arról, hogy a cipők megőrzik tulajdonosuk szellemét és karakterét. Ezzel magyarázható, hogy a jószerencse reményében, péntek 13-án sok babonás ember vette fel öreg cipőjét. Egy másik variáció szerint egészen más ennek a magyarázata, az embert azért éri a szerencse, mert az erős lábszag megakadályozza a gonosz lények közeledését. A csikorgó cipők mindig jó szerencsét jelentenek.
Aki nyúllábat hord a zsebében, annak ez nemcsak termékenységet, hanem jó szerencsét is hoz. Egykoron a színészek közül sokan egy nyúllábat tartottak sminkes dobozukban, hogy szerencséjük legyen, ha elvesztették balszerencsésekké váltak. Egy időben elterjedt volt az autókban himbálódzó nyúlláb, vélhetően védett a balesetek, koccanások ellen.


Tűzről pattant szerencse:

Szerencse4

A babonások szerint balszerencsés a szomszédnál díszesebb gyertyákat égetni. Ezzel az ember jelképesen elégeti a vagyonát. Nem szerencsés az embernek drágább gyertyát venni annál, mint amit a vagyoni helyzete megenged. A környék összes lakójának nagyjából olyan minőségű gyertyát kell használnia, mint amilyen közülük a legszegényebbnek van. Az egyik orosz babona szerint sohasem szabad a cigarettát gyertyáról meggyújtani, mert balszerencsét hoz az emberre.
A szenet – mint a tűz szimbólumát − a szerencsésnek tekintik, és a vidéki emberek generációkon át kis szén- vagy faszéndarabokat hordtak zsebeikben, hogy védelmet nyerjenek a szerencsétlenségek ellen.

Néhány gyufaszál kiszórása vagy kiborítása szerencsés jel, ha egy lány véletlenül az egész dobozt kiszórja, hamarosan bekötik a fejét. Aki véletlenül két gyufaszálat keresztbe rak egymáson, örömökre és boldogságra számíthat. Viszont balszerencsésnek tartják, ha egy szál gyufával három cigarettára akarnak rágyújtani. E babona az I. világháborúból (más vélekedések szerint a búr háborúból) ered, ugyanis, ha a katonák egy gyufával három cigarettát gyújtottak meg, az ellenséges mesterlövészeknek elegendő idejük volt arra, hogy célba vegyék őket.

 

Szerencsés számok:


Régen a Moszkva környékiek gyakorta ismételgették az "egy, kettő, három, az isten szereti a szentháromságot" mondókájukat, mert azt hitték, hogy ez szerencsét hoz számukra. Hasonló szólásmondás járta a németeknél is: "minden, ami jó, az három". A magyaroknál: "három a magyar igazság".
A feng-shui alapelveinek megfelelően a nyolcas a bőséget és a jólétet reprezentálja. Szerencsésnek tekintik, ha az ember olyan házban lakik, melynek a számában nyolcas van.
Szerencsés lesz az, aki mindig a hónap 12. napján mossa meg a haját.

 


Emberek, testrészek:


Az angolszászok szerint az, aki reggel hazulról elindulva egy öregasszonnyal találkozik, nem lesz szerencsés. Az oroszok szerint, ha egy üres vödröt vivő asszonnyal találkozik szembe az ember, balszerencse éri.
A moldvai magyarok a csecsemőt azért tették az asztalra, hogy gazdag és szerencsés legyen,
Szerencsétlen dolog elárulni valakinek a pontos életkorát, egy évvel kevesebbet, vagy többet kell mondani.
Az angolszászok szerint hogy a menyasszonynak szerencsés legyen a házassága, esküdjön fehér ruhában.
A babonás németek a tüsszentést egy kockázatos vállalkozás megkezdése előtt általában balszerencsésnek tartják, de nem jó a reggeli felkelés után sem, ha egy férfi az ágyból kibújva tüsszenti el magát, jobban teszi, ha visszafekszik még legalább három órára, mert egyébként azon a héten a felesége lesz a főnök a háznál.
A szeplőből kinövő szőrszálak jó szerencsét jeleznek; a szőrszál megnövesztése szerencsét hoz, aki viszont kihuzigálja, eldobja a szerencséjét.
Ha valakinek a feje búbja viszket, jó szerencsére számíthat.

 

Szerencse5

 

Általános tanácsok és tiltások:


A babonások úgy vélik, hogy egy ásítás a közeli veszély jele, viszont az év végi ásítás jó ómen, mert a következő évre szerencsét jelez.
Az angolok azt javasolják, hogy aki kívánni akar valamit, kulcsolja össze az ujjait. A balszerencse csapdába esik azon a helyen, ahol a két ujj találkozik, ezért amikor az ujjak össze vannak kulcsolva, megakadályozza a balszerencse kiszabadulását, és lehetővé teszi, hogy az illető kívánsága teljesüljön.
Általánosan elterjedt hiedelem szerint, valamit otthon felejteni, szerencsétlenséget jelent. Ezt az ember azzal tudja kivédeni, ha − miután visszamegy - hazaérve leül pár pillanatra, ezzel ugyanis elveszi az élét a rossz ómennek. Egy másik javaslat szerint a feledékeny személynek, hogy elkerülje a balszerencse, miután leült, hétből kell visszaszámlálnia.
Szerencsés ómen: ha az emberrel, induláskor valaki teli edénnyel jön szembe; a fordítva felvett ruhadarab, de csak akkor, ha aznap nem fordítják vissza. Ha már levetik a ruhát, rá kell taposni.
Álomban egy elveszett vagy elfelejtett értékes tárgyat szerencsésen megtalálni, sikert jelez.
A népi hiedelem feltételezi, hogy az első tavaszi virág megpillantásának időpontját, attól függően, hogy erre a hét melyik napján került sor, előrejelzésként lehet értelmezni. Tavaszi virágot megpillantani hétfőn jó szerencsét; kedden jelentős erőfeszítések árán elért sikert; szerdán házasságot jelent; csütörtökön alacsony jövedelemre figyelmeztet; pénteken jómód ígéretét jelzi; szombaton balszerencsés jel; vasárnap viszont hetekig tartó jó szerencse előjele.


Forrás:
Rosta E.–Rábai A. (összeáll.): Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról. Korona Kiadó, 2007.

Utoljára frissítve: 2016. december 29., csütörtök 11:55
2018. március 18. Vasárnap
Sándor, Ede

Aktuális kérdés

Hogyan tetszik az oldalunk?
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
Összes szavazat:
Első szavazat:
Utolsó szavazat:
 
Powered by Sexy Polling
 

Életmód