Állatszimbólumok II. rész - királyi állatok

Kategória: Feng Shuink 2015. szeptember 14., hétfő 06:23

Szimbólumokról szóló sorozatunk legnépszerűbb része az állatszimbólumokkal foglalkozó írásunk. Rengeteg megkeresést, kérdést kaptunk a témában, ezért az Olvasóink által legtöbbet keresett állatokat mutatjuk be. Kezdjük a „királyi” állatokkal, az oroszlánnal, a medvével és a sassal.

 

Oroszlan1

 


Oroszlán


„A szelídség a legnagyobb erő. A nyúl nem szelíd, csak gyáva. Mert gyenge. Szelíd csak egy oroszlán lehet.”
(Müller Péter)


Minden ember arra asszociál, hogy az oroszlán az állatok királya, az erő megtestesítője. A házaknál található kőoroszlánok napjainkban is védelmező funkciót töltenek be. A mesék erős, bátor, pozitív szereplője. Azonban szimbolikája ennél jóval összetettebb, sokrétűbb jelentést hordoz.
A Nap, a fény birodalmához tartozó lényként bajelhárító, védelmező jelentést hordoz. Gyakran ábrázolták források, templomok, sírok őrzőjeként.
A földrészek közül Afrika szimbóluma.
Az Oroszlán csillagkép (július 23-augusztus 23) névadója, a méltóság, jóság, hiúság tulajdonságait társítják hozzá. Uralkodó bolygója a Nap, és a Nap szimbolikájához kapcsolódva az életerőt, uralkodást, szilárd akaratot testesíti meg.
A nőstényoroszlán az anyaság és a szerelmi szenvedély jelképe, számos anyaistennő attribútuma. Az egyiptomiaknál Szahmet, az oroszlánfejű női alakként ábrázolt istennő a háború és a perzselő nap megszemélyesítője.
A buddhizmusban a törvény védelmezője, Buddha bölcsességének jelképe. Az igazságosság szimbólumaként a világi hatalom kifejezője.
Megtalálható India címerében.

Oroszlan2
A görög mitológiában Apollón (a latin Apolló), Artemisz (Diána), Dionüszosz (Bacchus) kísérője. Héraklész (Hercules) első hőstette a nemeai oroszlán megölése volt, ezért az ő attribútuma.
Idő” jelentést is hordoz, Ozirisz (Szarapisz) attribútuma az időt jelképező kígyóval övezett háromfejű (farkas-, oroszlán- és kutyafejű) állatnak a középső, oroszlánfeje a jelen szimbóluma.
A bírósági ügyeknél használatos oroszlán alakú vízóra az igazság védelmezésének jelképe.
A zsidó és keresztény hagyományban több jelentést is hordoz az oroszlán: jelképezi az Úr hatalmát, megjelenik isteni bíróként, utal az ellenség pusztító erejére. Negatív értelemben akár Sátán-szimbólum is lehet. („Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.”) Az evangélisták közül Márk szimbóluma. Lehet Krisztusé is, utalhat a feltámadásra is. Szűz Máriához is kapcsolták, mivel –tévesen- úgy vélték, hogy csak egyetlen fiat hoz a világra. Egyiptomi Szent Mária és Szent Pál attribútuma, a szilárd Hit állata.
Az erények ábrázolásán a Bátorság/Erő allegorikus figurája mellett szerepel.
A heraldikában az uralkodói hatalom, az erő kifejezője. Gyakori címerállat. Szerepel a Luxemburgi ház címerében, vagy gondoljunk Oroszlánszívű Richárdra. A Leo név gyakori a bizánci császárok és római pápák között.
A népszerű Ruszlán név jelentése: Oroszlán.
Danténál a gőg, erőszak, világi hatalom bűneinek jelképeként szerepelt.

 

 

Medve

Medve1


„A medvék csaknem olyan intelligensek, mint az emberek, de sokkal finomabb lelkűek. Náluk egyéni kérdés, kire emlékeznek, kit szeretnek, kit gyűlölnek.”
(Robert Franklin Leslie)


Az északi területek királyi állata, az erő és hatalom jelképe. Több észak-ázsiai és észak-amerikai népcsoportnál istenként, kulturhéroszként tisztelték.
Nagyon gazdag és elterjedt hozzá kapcsolódó kultikus hagyományokkal rendelkezik.
Sok népnél nevének kimondása is tabu volt, ezért például az oroszok „medvegy”-nek, azaz mézevőnek nevezték. Misa az 1980. évi oroszországi nyári olimpiai játékok kabalaállata volt.
Mivel viszonozza a szelídséget, a jóakarat megtestesítőjeként is tekintik.
Téli álmot „alszik” és újbóli megjelenése a tavaszt, újjászületést jelképezi. Épp emiatt meghaló- és feltámadó istenként is tisztelték, a Holdhoz kapcsolták. Azonban mivel barlanglakó, a homály, sötétség, ösztönök, primitív erő gondolatkörhöz is kapcsolták.


A keltáknál két istennő (Andarta és Artio) is képes volt medvévé alakulni. Nevük az „art” szóból ered, ami a medvét jelenti. Egyébként innen ered Arthúr király neve is.
A viking harcosok gyakran viseltek medvebőrt, hogy veszélyesebbnek tűnjenek.
Az Artemisznek tett fogadalmához hűtlen Kallisztó nimfát az istennő medvévé változtatta, s az égre kerülve ő alkotja a Nagymedve csillagképet.
Szent Ágostonnál azonban a Sátán szimbóluma.
Sok keresztény történetben a megszelídített medve a megtérített pogányság jelképe.
Bern és Berlin városát is a medvéről kapta a nevét. Az Orosz Birodalom jelképe. (Ennek kialakulásáról a História magazinban lehet részletesen olvasni: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/87-01/ch10.html.)
A pszichológiában a tudatalatti veszélyes elemeit testesíti meg.
Képviselheti az ősi természetet és gyógyerőt, a befelé fordulást, az új életciklust.
A feng shui szerint a bejárat közelében elhelyezett medve megvéd a betörőkkel és ártó szándékkal közeledőkkel szemben.
A hagyományok szerint azon kevés állat közé tartozik, amelyik kedvtelésből is képes ölni.

 

 

Sas


„Ha futunk a félelem elől, utolér, befog és ő használ minket: kihasznál és elhasznál. De ha szembefordulunk vele, akkor mi használjuk fel a félelmet, mint a sas a rázúduló vihart: szembefordul vele és fölébe emelkedik - éppen a vihar ereje segítségével. Minden legyőzött félelem felfelé emel!”
(Gyökössy Endre)

sas


A medve és az oroszlán a szárazföldek királyai, a sas pedig a madarak (és így az égbolt) királya.
Az ég, a Nap és az isteni uralom jelképe. A napistenek kísérője, az oszlop fölé emelkedő sas a napistenek emblémája, diadal a sötétség felett.
A sumer kultúrában a déli Nap, a nyár és Ninurta hadisten madara.
Kínában ez a szimbólum kifejezi az erőt, a szívósságot, a háború istenéhez kapcsolódik. A buddhista legendákban Buddhát szállító madár.
Az ősi amerikai kultúrákban az égi hatalom és a felkelő Nap szimbóluma, a sötétség kígyójának legyőzője. Egy magas hegycsúcson, a világfán (az aztékoknál óriás kaktuszon) fészkel, és a Napig száll fel.
A szibériai és finnugor népek kultikus hagyományában is előfordul, a sámán megjelenési formája. A sámánutazás jellegzetes állatsegítője, ezért a sámánok ruháját sas-ábrázolásokkal is díszítették. Kultúrhéroszként a fény, a tűz ajándékozója.
A germán hitvilágban a bölcsesség szimbóluma.
A görög-római mitológiában Zeusz/Jupiter madara, a villámlás és a mennydörgés ura, hatalom-jelkép. A Prométheusz máját marcangoló sas az isteni akarat megtestesítője.
A Római Birodalomban az államhatalom szimbóluma. A győzelem és a birodalmi törekvések jelképeként a római légiók zászlótartóin is megtalálható. Negatív értelemben a gőg, a mértéktelenség jelentése kötődik hozzá.
A sas a keresztény szimbolikában Jézus Krisztus égi aspektusára utal. A Nap felé repülő sas a feltámadás és a mennybemenetel szimbóluma. A Napba néző sas az isteni titok látásának jelképe, a szellemi princípium győzelmét jelenti a fizikai szféra felett; a bikával vagy oroszlánnal küzdő sas ábrázolása szintén ezt a jelentést hordozza.
A sas János evangélista szimbóluma. Mivel a Bibliában a sas nehezen különíthető el a tisztátalan keselyűtől (görögül mindkettő altosz), a Sátánt és az Antikrisztust is jelölheti. Éles szeme miatt a Látás allegorikus ábrázolásain is szerepel.

 

A heraldikában is a győzelem és a nagyhatalmi törekvések jelképe. A Római Birodalom felbomlása után a magukat Róma utódjának tartó államokban a sas szimbólum továbbra is nagy szerepet kapott. Bizáncban a XIII. századtól terjedtek el a kétfejű sas ábrázolások, amit azt voltak hivatottak jelképezni, hogy a császár uralma keletre és nyugatra is kiterjed. A kétfejű sas Bizáncból került át Oroszországba és több balkáni államba.
Megjelenik Ausztria és Németország címerében.

 

Következő írásunkban a kígyó, majom és holló szimbolikus jelentéseit mutatjuk be.

 

Szimbólumokról szóló további írásaink:

A szimbólumok

Szerencseszimbólumok

Fák szimbólumként

Gyümölcsök mint szimbólumok

Virágok szimbólumként

Szín szimbólumok 1.

Szín szimbólumok 2.

Szerelemhozó tárgyak

 

 

 

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2016. április 29., péntek 13:51
2018. január 21. Vasárnap
Ágnes

Aktuális kérdés

Hogyan tetszik az oldalunk?
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
  • Szavazatok: (0%)
Összes szavazat:
Első szavazat:
Utolsó szavazat:
 
Powered by Sexy Polling
 

Életmód